Giới thiệu chung

Tổ chức đoàn thể

Đảng Bộ

Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền, trong đó có 06 năm liền được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2002 – 2007). Trong những năm gần đây, Đảng bộ Trường đều đạt “Trong sạch vững mạnh”. Đặc biệt, có 2 chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh xuất sắc 3 năm liền 2010 – 2012” và có 4 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền 2010 – 2011, 2011 – 2013”.

hinh-dang-bo hinh-dang-bo
huflit-svh-thumbnail huflit-svh-thumbnail
Hội Cựu Chiến binh

Thành lập ngày 15/07/2002 của Chủ tịch Hội CCB Quận 10, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các cựu chiến binh từng tham gia các hoạt động trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mục đích của Hội là: “Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam”. Từ năm 2002 đến nay, Hội luôn đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiên tiến”. Đặc biệt, trong 4 năm 2013, 2014, 2015, 2016, Hội CCB nha cai w88 đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh xuất sắc” trong khối 487. Trong năm 2015, 2016 tập thể Hội và 2 cá nhân hội viên được Thành Hội tặng bằng khen.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Trường, được thành lập vào ngày 26/01/1996. Đoàn trường có nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên; phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên; chăm lo tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, là môi trường giáo dục, rèn luyện của thanh niên nha cai w88 . Đoàn trường là Đoàn tương đương Quận – Huyện đoàn, nhiều năm liền đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Trường học trực thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

doan-tncs-ho-chi-minh-huflit-2 doan-tncs-ho-chi-minh-huflit
hoi-sinh-vien-viet-nam-huflit-2 hoi-sinh-vien-viet-nam-huflit
Hội Sinh viên Việt Nam

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Trường, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Hội Sinh viên là nơi tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh. Đồng thời, phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên nha cai w88 . Hội Sinh viên Trường nhiều năm liền đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong công tác Hội và phong trào Sinh viên TP. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh hoạt động

icon-bar