Quyết định về việc trao Học bổng chính sách nha cai w88 năm học 2023 – 2024

TÁC GIẢ: Phòng Chính trị - Công tác sinh viên
NGÀY: 09/01/2024

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 616/TTg ngày 26 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06/9/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy định xét, cấp học bổng dành cho sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM ban hành theo Quyết định số 1563/QĐ-ĐNT ngày 12/10/2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM;

Căn cứ Thông báo số 145/TB-ĐNT ngày 13/10/2023 về việc xét Học bổng chính sách cho sinh viên hệ chính quy năm học 2023 – 2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 10/TTr-CTSV ngày 27/12/2023 và Tờ trình số 11/TTr-CTSV ngày 02/01/2024 về việc đề xuất duyệt mức Học bổng chính sách năm học 2023 – 2024 của Phòng Chính trị – Công tác sinh viên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Chính trị – Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao 245 suất Học bổng chính sách nha cai w88 cho sinh viên năm học 2023 – 2024 với tổng giá trị học bổng dự kiến là 1.677.709.920 đồng (Một tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu bảy trăm lẻ chín nghìn chín trăm hai mươi đồng) .

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/ Bà Trưởng phòng Phòng Chính trị – Công tác sinh viên, Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các khoa và các sinh viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin tức & Sự kiện gần đây

  • Thông báo về việc trừ điểm rèn luyện đối với trường hợp sinh viên đăng ký thủ tục trực tuyến nhưng không đến nhận của Học kỳ I, năm học 2023 – 2024
  • nha cai w88 vinh danh và trao 4,2 tỷ đồng học bổng cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện
    Trong số gần 1.300 sinh viên được vinh danh, có sinh viên bị mất cha mẹ trong đợt dịch Covid, có bạn phải tự bươn chải vừa làm vừa học để trai trải sinh hoạt phí... nhưng vẫn đạt thành tích học tập xuất sắc.
  • Thông báo về việc nhận Giấy khen, học bổng Sinh viên nha cai w88 tài năng, Sinh viên nha cai w88 nỗ lực và tiền thưởng danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Giỏi năm học 2022 – 2023

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.netoart.com
Tìm hiểu thông tin netoart.com

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Zalo 0965 876 700
icon-bar